VIFAGU

VIFAGU

Cùng với sự kiên TAVICO - NEWHOUSE ký kết hợp tác phát triển công nghiệp nhà Lắp ghép tuần trước.

Các dự án đầu tiên hợp tác trong triển lãm VIFAGU - WAHA VIETNAM

TAVICO - NEWHOUSE VIFAGU.