Lễ Ký Kết Tavico

Lễ Ký Kết Tavico

Cùng với sự kiên TAVICO - NEWHOUSE ký kết hợp tác phát triển công nghiệp nhà Lắp ghép tuần trước.

Các dự án đầu tiên hợp tác trong triển lãm VIFAGU

TAVICO - NEWHOUSE VIFAGU.

Hợp tác xây dựng trung tâm Green Dot vào 30/5, là trung tâm sáng tạo - tư vấn - giải pháp nhà lắp ghép tại 28 thảo điền.

Trung tâm trưng bày nhà lắp ghép sản xuất sẳn: TAVICO HỐ NAI - Dự kiến vào tháng 6 năm 2019

Chuổi công nghiệp gỗ TAVICO LONG BÌNH - Dự kiến vào tháng 12 năm 2019

Và trên 8 dự án du lịch - Mô hình Popup Resort và Natural Life Resort:

1. NATURAL LIFE NHA TRANG

2. NATURAL LIFE DALAT 

3. BÌNH CHÂU LAGOON

4. THE LAGI

5. EXOTEL CAM RANH

...